Όλα τα βιβλία του iRead.gr


Ασθένειες κηπευτικών καλλιεργειών
Εργασιακές σχέσεις
Δημόσια διοίκηση, αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση
Χρηματιστηριακές επενδύσεις
Θεματικός οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία
Συνταγές μαγειρικής με μανιτάρια
Θεματικός οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία
Μαθήματα εφαρμοσμένης μικροβιολογίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
Μαθηματική στατιστική
Ενδοκρινολογία ιχθύων
Η ερμηνεία της ανάλυσης του εδάφους
Εξελίξεις και προοπτικές του αγροτικού τομέα
Χρηματιστηριακές κρίσεις και επενδυτικά εργαλεία
Ιατρική στατιστική και στοιχεία βιομαθηματικών
Εισαγωγή στις πιθανότητες
Ευρώ και ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση
Θεωρία ομάδων
Οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αποτελεσματικό μάρκετινγκ για κερδοφόρες πωλήσεις
Έντομα
Θρέψη - λίπανση των φυτών
Θερμοκήπια
Πτηνοτροφεία
Βουστάσια
Ασκήσεις στατιστικής
Μάρκετινγκ υπηρεσιών
Εφαρμογές λογισμού πιθανοτήτων
Εφαρμογές επαγωγικής στατιστικής
Μηχανογραφημένη λογιστική
Λογισμός πιθανοτήτων
Επιχειρησιακή στατιστική
Προγραμματισμός δράσεως επιχειρήσεων
Ελεγκτική
Πτυχία και άδειες πολιτικής αεροπορίας
Διοίκηση παράκτιων και θαλάσσιων βιομηχανιών
Τεχνική εκμετάλλευση αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας
Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών
Διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας
Θώρακας - καρδιά
Οικονομική γεωγραφία
Λεξικό εννοιών πολιτικών-κοινωνικών επιστημών και γενικής παιδείας
Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική
Ανάλυση χρονολογικών σειρών
Μικρο-μακροοικονομική
Χρήμα, πίστη, τράπεζες
Συλλογή νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας
Δημόσιες επιχειρήσεις
Ασκήσεις γραμματικής και σύνταξης αγγλικής γλώσσας
Μέθοδοι έρευνας αγοράς
Ασκήσεις γραμματικής και σύνταξης αγγλικής γλώσσας
Εφαρμογές στην Turbo Pascal 6.0 και 7.0
Εισαγωγή στο μαθηματικό προγραμματισμό
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ
Φτιάχνοντας το κρασί μας
Μικροοικονομική
Τεχνική μηχανική
Οικονομετρία
Εισαγωγή στη βοτανική
Μαθήματα οικονομετρίας
A Practical English Grammar for Greek Students
Εντροπία
English for Academic and Professional Purposes
Key to English in Printing Technology Graphic Design and Photography
Ασκήσεις translating
Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων
Έλεγχος ποιότητος στη ναυτιλιακή επιχείρηση και στο πλοίο
Φαρμακευτικά φυτά στα έντυπα ελληνικά βιβλία
Ασκήσεις γενικής λογιστικής
Μικροοικονομική ανάλυση
Η εξέλιξη του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης 1983-1991
Μαθαίνω να σκέπτομαι
Οικονομικές διακυμάνσεις και ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Μέθοδος εκμάθησης αγγλικής τεχνικής ορολογίας
Υποδείγματα χρονολογικών σειρών
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θεωρία και πολιτική της οικονομικής ολοκλήρωσης
Μαθηματικά
Χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων
Έγχρωμη τηλεόραση
Γη και βράχοι
Για μια άλλη χρήση του κόσμου
Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου
Το φίλημα της πεταλούδας
Το επικοινωνιακό μάρκετινγκ
Ένα αβιβλιογράφητο κείμενο του 1815 για την προστασία από την πανώλη
Μέρες καυτού καλοκαιριού
Βασικό μάρκετινγκ
Self marketing
Direct marketing
Απέραντο λευκό
Το μάτι του τίγρη
Αστραπή
Ελληνο-ιταλικοί διάλογοι
Πικρό νερό
Ελληνο-αγγλικοί διάλογοι
Μάρτυρας αγάπης
Ο εμπρησμός
Ελληνο-γερμανικοί διάλογοι
Ορέστης ή Το μυθιστόρημα δίχως τέλος
Zwiegesprache deutsch-neugriechisch
Απειλητικός έρωτας
Ο οργασμός του μπράβο
Manual de conversacion espanol - griego moderno
Αρχιτεκτονική των δακρύων
Manual of Conversation English - Modern Greek
Manuale di conversazione italiano-greco moderno
Ελληνο-ισπανικοί διάλογοι
Το άλλο φως
Λεξικό λογοτεχνικών όρων
Λεξικό φιλοσοφικών όρων
Λεξικόν ελληνο-γερμανικό
Λεξικόν γερμανο-ελληνικό
Άπαντα τα παιδικά
Ελληνο-γαλλικοί διάλογοι
Η γερμανική άνευ διδασκάλου
Η ισπανική άνευ διδασκάλου
Η ιταλική άνευ διδασκάλου
Η γαλλική άνευ διδασκάλου
Η αγγλική άνευ διδασκάλου
Ορθογραφικόν λεξικόν της νέας ελληνικής
Λεξικόν ιταλο-ελληνικόν της τσέπης
Λεξικόν ελληνο-ιταλικόν της τσέπης
Λεξικόν ελληνο-ιταλικόν της τσέπης. Λεξικόν ιταλο-ελληνικόν της τσέπης
Γερμανο-ελληνικόν λεξικόν τσέπης
Ισπανο-ελληνικόν λεξικόν τσέπης
Ελληνο-ισπανικόν λεξικόν τσέπης
Λεξικόν ελληνο-γαλλικόν της τσέπης
Λεξικόν ιταλο-ελληνικόν της τσέπης
Λεξικόν ελληνο-ιταλικόν της τσέπης
Λεξικόν ελληνο-ιταλικόν και ιταλο-ελληνικόν της τσέπης
Ελληνο-γερμανικόν λεξικόν τσέπης
Γερμανο-ελληνικόν λεξικόν τσέπης
Ισπανο-ελληνικόν λεξικόν τσέπης
Ελληνο-ισπανικόν λεξικόν τσέπης
Αγγλο-ελληνικόν λεξικόν τσέπης
Ο έρωτας, μωρό μου, είναι γλέντι
Ελληνο-αγγλικόν λεξικόν τσέπης
Παραμυθοαλφαβήτα
Λεξικόν ελληνο-γαλλικόν της τσέπης
Ο Καρυοθραύστης
Λεξικόν γαλλοελληνικόν της τσέπης
Ελληνο-γαλλο-αγγλική εμπορική και τραπεζική αλληλογραφία
Λεξικόν γαλλο-ελληνικόν
Μοιράιδα
Επιστροφή στις παλιές αγάπες
Λεξικόν ελληνο-γαλλικόν
Παιχνίδια μνήμης
Λεξικόν ελληνο-αγγλικόν
Σε τι βοηθά λοιπόν η ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη
Κείμενα για την ποίηση
Λεξικόν αγγλο-ελληνικόν
Καθούρι ήταν και πέρασε
Τροπικός του Λέοντος
Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας
Γραμματική αγγλικής γλώσσης πλήρης και συστηματική
Η τέχνη του βίου: Σωκρατικοί στοχασμοί από τον Πλάτωνα στον Φουκώ
Ο θάνατος της λογοτεχνίας
Το λιμάνι του Θεού
Καπετάν Ζωή
Το λαχείο
Τα κτίρια του Πειραιά κατά τον 19ο αιώνα
Λογοτεχνικά οράματα από την καβαφική ποίηση
Ο χορός του θανάτου
Water Pokémon
Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Fire Pocémon
Normal Pocémon
Fortunatus
Electric Pocémon
Καλές διακοπές για τα παιδιά που τελείωσαν την Ε΄ τάξη δημοτικού
Καλές διακοπές για τα παιδιά που τελείωσαν τη Β΄ τάξη δημοτικού
Καλές διακοπές για τα παιδιά που τελείωσαν την Δ΄ τάξη δημοτικού
Καλές διακοπές για τα παιδιά που τελείωσαν τη Γ΄ τάξη δημοτικού
Εν Αθήναις, κάποτε
Καλές διακοπές για τα παιδιά που τελείωσαν την Α΄ τάξη δημοτικού
Στα όρια της φάρσας
Ιστορική παιδαγωγική της τεχνολογίας
Ο Γιάννης το δρακάκι
Λόγος θεάματος: Κριτικές θεάτρου
Παίζω με τις λέξεις
Παίζω με τις λέξεις
Παίζω με τις λέξεις 3
Τρελοί επιστήμονες
Το καταραμένο τσίρκο
Πως ο κόσμος έγινε χρωματιστός
Ο Μπόμπο, το γουρουνάκι
Μια ματιά στην Ελλάδα
Τα μέσα επικοινωνίας
Τι δουλειά κάνεις;
Η πάπια και η κουκουβάγια
Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα
Το περιστέρι δικαστής
Φτερά στρουθοκαμήλου
Καλές διακοπές για παιδιά που τελείωσαν το νηπιαγωγείο
Η μεγάλη απόδραση
Η Πεντάμορφη και το τέρας
Δεινόσαυροι
Τα 102 σκυλιά της Δαλματίας
Πόλη
Κοσμοδρόμιο
Η ανατομία της βουλής
Πλάτων και Αριστοτέλης
Το σχολικό κλίμα
Κούκλες
Οικονομική της ανάπτυξης
Το ανθρώπινο ζήτημα
Μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην εφηβεία
Τα μαθηματικά της Α΄ γυμνασίου
Συγκριτική παιδαγωγική
Τα μαθηματικά της Α΄ γυμνασίου
Οικείωσις
Τα μαθηματικά της Β΄ γυμνασίου
Τα μαθηματικά της Β΄ γυμνασίου
Το χαμόγελο της ορχιδέας
Η ανάπτυξη των παιδιών
Μέσα από το νου
Τα μαθηματικά της Α΄ γυμνασίου
Τα μαθηματικά της Β΄ γυμνασίου
Το μυστικό της Σαμπάλα
Τα μαθηματικά της Γ΄ γυμνασίου
Τα μαθηματικά της Γ΄ γυμνασίου
Κάπου στο χρόνο
Μάθετε να διεκδικείτε και να παίρνετε αυτά που θέλετε
Τα μαθηματικά της Γ΄ γυμνασίου
Γιατί οι άνθρωποι δεν θεραπεύονται και πώς μπορούν...
Η κοινωνιολογική προσέγγιση της πολιτικής ιδεολογίας στον Pierre Ansart
Η επιλογή
Ο ποιητικός νεολογισμός και οι λειτουργίες του
Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο
Η επιστροφή του ρακοσυλλέκτη
Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες
Στα μυστικά μέρη της αρχαίας ελληνικής σοφίας
Ιστορίες της πατρίδος μου
Η μεγάλη φτερούγα
Ερωτική επαφή και προφύλαξη
Μαθήματα αυτοπεποίθησης
Η φωτιά του Ρέικι
Μα γιατί δεν με καταλαβαίνεις;
Εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Εκπαιδευτική πολιτική και συγκριτική επιχειρηματολογία στο παράδειγμα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων της γενικής και τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα
Τρώτε σωστά σύμφωνα με τον τύπο του αίματός σας
Εμείς ο Κάμερον Γουέστ
Η γιόγκα της καρδιάς
Γιόγκα για υγεία και ευεξία
Καθημερινή φώτιση
Ψίθυροι πνευμάτων
Η αύρα και πώς να τη διαβάζετε
Το βιβλίο με τις 7 αλήθειες
Σαν να σε ξέρω χρόνια
Το αληθινό ταξίδι της ζωής
Εγώ, ο Ντιέγκο
Η πρόσκληση
Χειρομαντεία
Ονειροκρίτης
Ο κήπος του βιοκαλλιεργητή
Πληθυσμός και εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα
Χρηματοοικονομικά θέματα
Ανάλυση-ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου
Μικροοικονομική
Εισαγωγή στην οικονομική των επιχειρήσεων και τη λογιστική
Εισαγωγή στην οικονομετρική ανάλυση
Προσομοίωση δικτύων υπολογιστών
Κωδικοποίηση αγορανομικών διατάξεων
Θεωρία και προβλήματα στη μεταφορά θερμότητας
Οικονομία και δίκαιο
Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Κώδικας διοικητικής δικονομίας
Το σύνταγμα του 1975/ 1986/ 2001
Πολύκροτες δίκες
Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείμενο επιστήμης
Η ανάδυση του πολιτικού στο έργο του Max Weber
Η οικονομική ανάλυση του πτωχευτικού δικαίου
Επιβάλλοντας την ειρήνη
Κοινοτική νομοθεσία
Οι ηλικιακοί περιορισμοί στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Θεωρία και προβλήματα οργανικής χημείας
Σύμμεικτα
Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών
Εισαγωγή στα νομικά
Δημιουργία και διαχείριση δικτυακών τοπίων
Συστήματα αυτόματου ελέγχου
Η θεσμική κατοχύρωση των ελάχιστων ορίων διαβίωσης στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη
Προγραμματισμός για επιστήμονες και μηχανικούς Fortran 90/95
Ευθύνη από διακινδύνευση
Συστήματα επικοινωνιών με οπτικές ίνες
Το ηθικοπολιτικό θεμέλιο του συντάγματος
Ανακύκλωση πλαστικών
Οικονομικά εγκλήματα στην Κύπρο
Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού
Τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα
Ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ηλεκτρονική
L' égalité entre les femmes et les hommes, un droit fondamental, et la Charte des droits fondamentaux de l' U.E.
Θέματα μακροοικονομικής
Εφαρμοσμένη βιομηχανική οργάνωση
Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
Scientific and Technological Developments and Human Rights
Essai sur la notion juridique de communication
Νομοθεσία ΟΝΕ - Ευρώ
Εγχειρίδιο ιστολογίας
Ναρκωτικά δρόμοι προσφοράς - δρόμοι πρόληψης
Οφθαλμικές εκδηλώσεις σε άτομα με HIV νόσο
Κλινική ακτινοδιαγνωστική
Καρδιακές παθήσεις
Βιοπολιτική και βιοπροτεραιότητες στο σύστημα υγείας
Συμφωνίες απλοποιημένης μορφής
Αναισθησία και καρδιολογικός ασθενής στην εξωκαρδιακή χειρουργική
Η αναθεώρηση του συντάγματος και το Συμβούλιο της Επικρατείας
Δικαιοσύνη και δίκαιο
Η κολπική μαρμαρυγή από τη σκοπιά του κλινικού καρδιολόγου
Το χρονικό μιας επαναστάσεως
Θεραπευτική εσωτερικών νόσων
Πρακτικός οδηγός εμβρυϊκής ηχοκαρδιογραφίας
Εγχειρίδιο προσέγγισης του διαβητικού ασθενούς
Νόμοι που διέπουν την πολιτική ζωή της χώρας μας
Συνταγογράφηση και χρήση τροχήλατου αναπηρικού αμαξιδίου
Οργάνωση-λειτουργία τράπεζας ιστικών μοσχευμάτων
Ιστορία του ελληνικού έθνους
Ιστορία του ελληνικού έθνους
Τα ορόσημα της θωρακοχειρουργικής
Ιστορία του ελληνικού έθνους
Επίτομη μαιευτική και γυναικολογία
Ιστορία του ελληνικού έθνους
Εγχειρίδιο και άτλας των σκελετικών μυών
Ιστορία του ελληνικού έθνους
Ιστορία του ελληνικού έθνους
Ιστορία του ελληνικού έθνους
Οι θρησκευτικές αντιλήψεις του ποιητή Κων. Π. Καβάφη
Αρχαί πολιτικής οικονομίας και φορολογίας
Το κράτος
Φιλοσοφία της τέχνης
Υπερεαλισμός
Ιστορία των Βαλκανίων
Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία
Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία
Ιστορία του ελληνικού έθνους
Ecce homo
Γραμματεύς εκτός ορχήστρας
Εγκέφαλος και πνεύμα
Hong Kong, Μαλαισία
Λόγοι και σκέψεις
Νταλί
A Voyage in History and Legend
Τζιόρτζιο ντε Κίρικο
Οι ιμπρεσιονιστές
Αρχιτέκτονες της νεοκλασικής Αθήνας
Πυθαγόρας
Ο άνθρωπος που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο
Κάτω από τον τροχό
Άννα Καρένινα
Η πείνα
Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλυ
Σαν ψέμματα και σαν αλήθεια
Η εποποιία του Στάλινγκραντ
Ταπεινοί και καταφρονεμένοι
Το υπόγειο
Ο φτωχόκοσμος
Η καταστροφή μιας καρδιάς
Το φεγγάρι έπεσε
Περηφάνια και προκατάληψη
Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν
Οι έμποροι των εθνών
Η θεωρία του ιστορικού υλισμού
Ψυχολογία των όχλων
Ο ηλίθιος
Οι δαιμονισμένοι
Ο παίκτης
Ο πύργος των καταιγίδων
Το υπόγειο
Αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων
Το βιβλίο του φίλου μου
Η κυρία με τις καμέλιες
Δύσκολος δρόμος
Ρόμμελ
Ανατολικός και δυτικός άνεμος
Τζέην Έηρ
Η σκλάβα
Για ποιον χτυπά η καμπάνα
Το ανθρώπινο κτήνος
Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκραίυ
Η μάνα
Το ημερολόγιο ενός τρελού
Η μάνα κουράγιο και τα παιδιά της
Πάτερ Σέργιος. Σατανάς
Η θρησκεία μου
Ο ξένος
Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών
Η τεχνική της ερμηνείας των ονείρων
Υγιεινή διατροφή, αδυνάτισμα
Πώς να αποκτάτε φίλους
Αποκάλυψις
Αντάρτικα τραγούδια
Ο γέρος και η θάλασσα
Ο άνθρωπος και η κοινωνία
Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο
Ίδε ο άνθρωπος
Υιέ μου! Υιέ μου!
Ο τοίχος. Τα παιδικά χρόνια ενός αρχηγού. Το δωμάτιο. Ο Ηρόστρατος. Εξοικείωση
Φιλοσοφικό λεξικό
Η ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου
Η πρώτη αγάπη
Ιδού ο άνθρωπος
Η σεξουαλική ζωή του ανθρώπου
Το άγχος
Η ναυτία
Η δίκη της Νυρεμβέργης
Πώς να μιλάτε μπροστά στο κοινό και να το επηρεάζετε
Ανέκδοτα ποιήματα
Η ζωή και το έργο του
Η φάρμα των ζώων
Τα ώριμα χρόνια
Ο τύραννος
Αγρύπνια μέσα στη νύχτα
Μέγας νεώτερος ονειροκρίτης και αστρολογία
Μέγας οικογενειακός ονειροκρίτης και καφεμαντεία
Τερέζ Ρακέν
Το κάστρο
Ο βασιλιάς Ληρ
Οι μεγάλοι καλλιτέχνες
Έρωτας και ζωή
Άνθρωποι και ποντίκια
Κάποιο χαμόγελο. Σ' ένα μήνα σ' ένα χρόνο
Η Νανά
Κατηγορώ
Χριστουγεννιάτικα διηγήματα
Ο μικρός πρίγκηπας
Οικογενειακός ονειροκρίτης
Η Παναγία των Παρισίων
Μπεν Χουρ
Η θέληση της δυνάμεως
Η τηλεπάθεια. Μετεμψυχισμός και πνευματισμός
Τα μαγικά παιχνίδια
Κοινωνική ανισότητα
Το κοινωνικό συμβόλαιο
Τα παράδοξα της σύγχρονης ψυχής
Η ανάσταση
Στη χώρα των διαμαντιών
Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες
Από τη Γη στη Σελήνη
Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τη θάλασσα
Τα τέρατα των θαλασσών
Ο δεκαπεντάχρονος πλοίαρχος
Μιχαήλ Στρογκώφ
Ιλιάδα
Οδύσσεια
Μαύρες Ινδίες
Ελληνικά παραμύθια
Τα παραμύθια της γιαγιάς
Ιστορίες του παππού
Δαβίδ Κόππερφιλντ
Τα άγουρα χρόνια
Πρίγκηψ και φτωχός
Τομ Σώγιερ
Ροβινσών Κρούσος
Τα παραμύθια του Αντερσεν
Τα παραμύθια των αδελφών Γκριμμ
Μύθοι
Ιστορίες του Γεροστάθη
Οικογένεια Ροβινσώνων
Το ημερολόγιό μου
Θάνατος το απομεσήμερο
Παιδικά διηγήματα
Η πανούκλα
Το λυκόφως των ειδώλων
Καλημέρα θλίψη
Ποντιακά ανέκδοτα
Όσα παίρνει ο άνεμος
Όσα παίρνει ο άνεμος
Τα σταφύλια της οργής
Η γέφυρα των στεναγμών
Ο μεγάλος νέος ονειροκρίτης 2000
100 χιλιάδες όνειρα και η ερμηνεία τους
Η θεωρία του σκοπού της ζωής
Ο ευρωπαϊκός μηδενισμός
Η τέχνη της μαγείας των κεριών
Μέγας ονειροκρίτης και χαρτομαντεία
Πλήρης μέγας ονειροκρίτης
Ο καλός στρατιώτης Σβέικ
Θεοσοφία και μυστικισμός
Άπαντα
Ποιήματα
Ποίηση
Ποίηση
Ποιήματα
Ποίηση
Ποιήματα
Λόγια της πλώρης
Ο ζητιάνος
Η λάγνα μου γειτόνισσα
Ηδονή για πάντα
Supersex
Λεωφόρος των οργασμών
Ποιήματα
Πώς θα γίνεις καλός εραστής
Η απελευθέρωση του πέους
Ήμουν ένα άσχημο κορίτσι
Πέραν του καλού και του κακού
Γενική θεωρία των νευρώσεων
Divry's Champion New Dictionary: English-Greek, Greek-English
Divris σύγχρονο ελληνο-ιταλικό, ιταλο-ελληνικό
Divris νέο ιταλο-ελληνικό, ελληνο-ιταλικό λεξικό

Βιβλία - Όροι χρήσης