Όλα τα βιβλία του iRead.gr


Κλήμης ο Αλεξανδρεύς
Ιππόλυτος
Ωριγένης
Ωριγένης
Θεόφιλος ο Αντιοχείας, Ερμείας, Ηγήσιππος, Ειρηναίος, Ιππόλυτος
Ασματική ακολουθία του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Πλανά του εκ της νήσου Νάξου
Ωριγένης
Βασίλειος ο Μέγας
Γρηγόριος ο Θεολόγος
Ακολουθία του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θαλλελαίου του ιαματικού και αναργύρου
Βασίλειος ο Μέγας
Βασίλειος ο Μέγας
Βασίλειος ο Μέγας
Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς
Πολύκαρπος Σμύρνης, Ερμάς, Παπίας, Κοδράτος, Αριστείδης, Ιουστίνος
Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον
Κλήμης ο Ρώμης. Διδαχή των δώδεκα Αποστόλων. Βαρνάβα επιστολή. Η προς Διόγνητον επιστολή. Ιγνάτιος
Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς
Βασίλειος ο Μέγας
Ιουστίνος, Τατιανός, Μελίτων, Αθηναγόρας
Μηναίον του Δεκεμβρίου
Μηναίον του Νοεμβρίου
Πιερ Ουίγκ, η τρίτη μνήμη
Γιώργος Χατζημιχάλης
Μηναίον του Οκτωβρίου
Μηναίον του Φεβρουαρίου
Εν αρχή ην ο λόγος
Μηναίον του Σεπτεμβρίου
Μηναίον του Ιουνίου
Μηναίον του Ιουλίου
Μηναίον του Αυγούστου
Μηναίον του Μαρτίου
Η δίκη των τεσσάρων ευαγγελιστών
Γένεση
Μηναίον του Ιανουαρίου
Μηναίον του Απριλίου
Ο τελευταίος των Μοϊκανών
Μηναίον του Μαΐου
Κλειδιά δύναμης και πνευματικής μεταμόρφωσης
Αρχιερατικόν
Τριώδιον κατανυκτικόν
Αρχιερατικόν
Το ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυίδ
Ακολουθία και βίος της οσιομάρτυρος του Χριστού μητρός ημών Φιλοθέης της Αθηναίας
Ακολουθία και βίος της Αγίας Ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής
Ωρολόγιον το Μέγα
Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ιερωνύμου
Ωρολόγιον το Μέγα
Μικρόν ευχολόγιον ή αγιασματάριον
Μικρόν ιερατικόν
Επίσημοι δοξολογίαι μεγάλων εορτών, επετείων και τελετών
Εγκόλπιον αναγνώστου και ψάλτου
Απόστολος
Πεντηκοστάριον
Πεντηκοστάριον
Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη
Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη
Μέγα προσευχητάριον
Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον
Η διαλεκτική των ιδεών
Η Αγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα και το προσκύνημα αυτής παρά τον ομώνυμον δήμον Αττικής
Στατιστική επιχειρήσεων
Ελληνογένεια λαών και γλωσσών
Η ψυχή του ανθρώπου κατά τον Ιερό Χρυσόστομο
Ο Μέγας Αθανάσιος
Μιλάει ο Γρηγόριος Θεόλογος
Τριώδιον κατανυκτικόν
Ο πληγωμένος αετός
Επιστολές και άλλα κείμενα
Η αποκάλυψις του Ιωάννου
Οι πατέρες ερμηνεύουν
Η Μακεδονία, ο Μέγας Αλέξανδρος και η ελληνιστική εποχή
Ο ελληνισμός και η Καινή Διαθήκη
Ο Θεός
Γρηγόριος ο Θεολόγος
Τί είναι ο χριστιανισμός;
Γρηγόριος ο Θεολόγος
Η χριστιανική ιερωσύνη
Γρηγόριος ο Θεολόγος
Γρηγόριος Νύσσης
Γρηγόριος Νύσσης
Γρηγόριος Νύσσης
Γρηγόριος Νύσσης
Νομοκανονικά
Νομοκανονικά
Εκκλησία: Επίσημον δελτίον της εκκλησίας της Ελλάδος
Εκκλησία: Επίσημον δελτίον της εκκλησίας της Ελλάδος
Μέγας Αθανάσιος
Εκκλησία: Επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ευσέβιος Καισαρείας
Μέγας Αθανάσιος
Ευσέβιος Καισαρείας
Ευσέβιος Καισάρειας, Μαρκέλλος Αγκύρας, Βασίλειος Αγκύρας
Ευσέβιος Καισαρείας
Ευσέβιος Καισαρείας
Ευσέβιος Καισαρείας
Μέγας Αθανάσιος
Σύγχρονα προβλήματα απολογητικής
Μέγας Αντώνιος, Άμμωνας, Άμμων ή Αμμώνιος, Παχώμιος
Η Αγία Γραφή
Ευσέβιος Καισαρείας
Αμφιλόχιος Ικονίου, Αστέριος Αμασείας
Η αποκάλυψη του Ιωάννου
Το Ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυίδ
Η Καινή Διαθήκη σε νεοελληνική απόδοση
Απολινάριος Λαοδικείας
Μαγεία και χριστιανισμός
Μεθόδιος, Πέτρος Αλεξανδρείας, Αλέξανδρος Αλεξανδρείας, Ευστάθιος Αντιοχείας
Ευσέβιος Καισαρείας
Ευσέβιος Καισαρείας
Ωριγένης
Γρηγόριος Νύσσης
Προλήψεις τινές και δεισιδαιμονίαι ως συναντώνται εις την Ηλείαν
Γρηγόριος Νύσσης
Χριστιανισμός και μαγεία
Ευσέβιος Καισαρείας
Ωριγένης
Μέγας Αθανάσιος
Μέγας Αθανάσιος
Μέγας Αθανάσιος
Ορθοδοξία
Μέγας Αθανάσιος
Θεολογία
Ο απολογητικός αγών του χριστιανισμού
Μέγας Αθανάσιος. Περί την Αρειανικήν έριν
Απολινάριος Λαοδικείας
Το άγιον βάπτισμα
Παχώμιος, Ωρσίσιος, Θεόδωρος Μοναχός, Μακάριος ο Αιγύπτιος
Κατήχησις και λειτουργική
Γελάσειος Καισαρείας. Κύριλλος Ιεροσολύμων
Μακάριος ο Αιγύπτιος. Μακάριος ο Αλεξανδρεύς. Πέτρος Β Αλεξανδρείας. Τιμόθεος Α Αλεξανδρείας
Εκκλησία και ταυτότητες
Σαραπίων Θμούεως. Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς
Περί την Αρειανικήν έριν. Ακάκιος Καισαρείας. Ευσέβιος Εμέσης. Νεμέσιος Εμέσης
Ίδε υγιής γέγονας
Η ζωή εκ τάφων
Υγεία και αρρώστια κατά την Αγία Γραφή και τους Πατέρες
Το ιερό ευχέλαιο
Μικρά είσοδος στην ορθόδοξη πνευματικότητα
Η νηστεία της Εκκλησίας
Παιδαγωγός εις Χριστόν
Η πανοπλία του χριστιανού
Ακολουθίαι του Δεκαπενταυγούστου
Απόστολοι
Οι ΚΔ οίκοι του ακάθιστου ύμνου
Το Άγιον Δωδεκαήμερον
Η ελπίδα
Κατήχηση και βάπτιση των ενηλίκωνβα
Ο λόγος της χάριτος
Ορθόδοξος μοναχισμός
Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Πλάνες και η αλήθεια
Τα όνειρα
Ευάγριος Ποντικός
Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου
Τίτος Βόστρων, Θεόδωρος Ηρακλείας, Αλέξανδρος Λυκοπόλεως, Ευσέβιος Καισαρείας
Ακολουθία θείας μεταλήψεως
Ο Επιτάφιος θρήνος
Οι κοσμοχαρμόσυνοι ΚΔ οίκοι εις την νοητήν κλίμακα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
Μεγάλη Ιερά Σύνοψις των καθ' εκάστην ψαλλομένων ιερών ακολουθιών των κινητών και ακινήτων εορτών του όλου ενιαυτού εμπεριέχουσα λεπτομερώς και Τα Άγια Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Το ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυίδ
Το μέγα απόδειπνον
Η Θεία Λειτουργία του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του μεγάλου
Ερωτήματα για τον αντίχριστο, για το 666, για τον Ε.Κ.Α.Μ.
Η ορθόδοξη εκκλησία μας
Εμείς και το παιδί μας
Η αυτοκρατορία των εικόνων
Ακολουθία της θείας μεταλήψεως μετά του μικρού απόδειπνου
Στο προσκέφαλο του αρρώστου
Γάμος
Η ακολουθία του ακάθιστου ύμνου "χαιρετισμών" στην υπεραγία Θεοτόκο
Τα κόμικς
Φεμινισμός και εκκλησία
Η Μεγάλη Εβδομάς μετά ερμηνείας
Η εξυπνάδα των νεοελλήνων
Το Άγιον Δωδεκαήμερον
Ο νέος άγιος της εκκλησίας μας ιερεύς Νικόλαος Πλανάς
Πώς αντιμετωπίζεται το πένθος;
Τα αποτελέσματα της αμαρτίας
Βίος και πολιτεία Σπυρίδωνος του θαυματουργού και Ιωάννου του ελεήμονος
Ορθόδοξη ευσέβεια
Οι βίοι των Αγίων του μηνολογίου της ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας
Οι βίοι των Αγίων του μηνολογίου της ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας
Οι βίοι των Αγίων του μηνολογίου της ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας
Οι βίοι των Αγίων του μηνολογίου της ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας
Οι βίοι των Αγίων του μηνολογίου της ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας
Εκτρώσεις και η θέση της εκκλησίας
Οι βίοι των Αγίων του μηνολογίου της ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας
Οι βίοι των Αγίων του μηνολογίου της ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας
Οι βίοι των Αγίων του μηνολογίου της ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας
Οι βίοι των Αγίων του μηνολογίου της ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας
1992 απειλή ή ελπίδα;
Λόγοι εις την προσευχήν
Διάλογος με ένα νέο
Η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος
Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς
Ο μυστικός κόσμος των βυζαντινών εικόνων
Η δύναμη της πίστεως
Γιατί και πως πρέπει να εκκλησιαζώμεθα
Υπάρχουν εξωγήινοι;
Η ανάστασις του Χριστού εν τη ορθοδόξω εκκλησία
Χριστός
Η ευτυχία είναι δική σας
Σε αναζήτηση του ληστή
Η δύναμη της προσευχής
Χρυσοπλοκώτατε πύργε
Η διδασκαλία των μακαρισμών
Η Κυριακή προσευχή
Τα δογματικά Θεοτοκία της παρακλητικής
Το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως όπως βιώνεται στην ορθόδοξη εκκλησία
Το αλάθητο της ορθοδοξίας
Εν αναμονή των Χριστουγέννων
Ταφή ή καύση των νεκρών;
Η Αγία Γραφή
Θέλω να σου μιλήσω για τον Χριστό
Πορεία αυτοκρινόμενη
Το κρυφό σχολειό
Η ενορία ως θεραπευτική κοινότητα
Η θεολογία του φωτός της δόξης
Οι νέοι στη ζωή της εκκλησίας
Ανάσα ζωής
Το φυσικό περιβάλλον του παιδιού
Οι δέκα εντολές και ο νόμος της χάριτος
Η απειλή του AIDS
Ο αθλητισμός
Οικολογία και ειρήνη
Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον
Το δίλημμα
Η οικογένεια του Θεού
Πανικός
Και ο Θεός μπήκε στην Αβάνα
Άφετε τα παιδιά
Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά κείμενα
Πίστις και ζωή
Το παλιό σπίτι στον Βόσπορο
Θεία μηνύματα
Ωλοκληρωμέναι προσωπικότητες
Οι ανήλικοι
Πνευματική πορεία
Η ιστορία των τριών δέντρων
Το φάντασμα της Ανίλ
Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
Οδύσσεια
Κανονισμός υπ' αριθ. 45/1989
Κανονισμός υπ' αριθ. 8/1979
Το Άγιον Μύρον εν τη ορθοδόξω εκκλησία
Οδύσσεια
Αμίλκας, το λιοντάρι της άμμου
Ωριμάζοντας γινόμαστε όλο και νεότεροι
Κοσσυφοπέδιο
Μαθαίνοντας στο Internet αρχαία, νέα, ιστορία
Η συνταγματική διάσταση της εξουσίας στο γάμο και στην οικογένεια
Μαθαίνοντας στο Internet φυσική
Συνταγματικό δίκαιο ΙΙ
Πολιτικά κόμματα στην κυπριακή δημοκρατία
Ο λόγος της εικόνας
Η οργάνωση της πολιτικής εξουσίας στην κυπριακή πολιτεία
Κοινωνία, οικονομία, συντάξεις: Κρυμμένος θησαυρός;
Η ελληνική οικονομία στην εποχή της "νέας πολιτικής"
Κοινωνικός αποκλεισμός και ομογενείς από την πρ. ΕΣΣΔ
Η πρόσφατη νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου
Κοινωνιολογία του πολιτισμού
Η σύναψη των διεθνών συμφωνιών από τη σκοπιά του διεθνούς και συνταγματικού δικαίου
Αθλητισμός και φυσική αγωγή
Η δημόσια τάξη ως μέτρο ελέγχου αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων
Συνωμοτική παγκοσμιοποίηση
Η δικαστική αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως
Πού πάμε;
Το εφαρμοστέο δίκαιο στα ναυτικά προνόμια
Ένας εικονικός άνδρας
Αξιόγραφα
Διευθυντική και πολιτική επιστήμη
Εμπορικές εταιρίες
Ευθύνη για τα προϊόντα
Κείμενα συνταγματικής ιστορίας
Συμβολή στην ερμηνεία ναυτικών και εμπορικών όρων των Επτανήσιων
Κείμενα συνταγματικής ιστορίας
Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων
Πόσο έχει προχωρήσει η παγκοσμιοποίηση;
Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών
Τι είναι ο πόλεμος;
Ευρωπαϊκά συστήματα πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης
Ραδιοτηλεόραση και σύνταγμα
Ελληνική διοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Η συνοικία Τρικάλων "Βαρούσι"
Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Επικαιρικά συνταγματικά ζητήματα 1974-1982
Ombudsman
Μεγέθυνση και ανάπτυξη
Η ελληνική διοίκηση και ο συντονισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής
Κώδικας οργανισμού των δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών
Δημόσιες σχέσεις
Η μη απόκτηση από την ανώνυμη εταιρία δικών της μετοχών
Εγχειρίδιο νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων και βιβλίο κατασχέσεων πλοίων
Τραπεζικές υπηρεσίες προς καταναλωτές
Οι συμβατικοί περιορισμοί στην εκμετάλλευση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
Περιφερειακή στρατηγική για την καινοτομία στην Στερεά Ελλάδα
Αναφορές στη δυναμική του συντάγματος
Η μεταβολή και η ταυτότητα στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου
Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών της ΕΟΚ
Η πρώτη (τέταρτη) εκδοχή και ο χαρακτηρισμός του πολιτεύματος
Beweiserleichterungen Imschadensersatzprozess
Prozessrecht und Materielles Recht
Anhörungsrüge und Gegenvorstellung
Zum deutschen Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung Gerichtlicher Verfahren
Οι συνέπειες του "γατόσκυλου"
Μια σφαιρική άποψη για την οικονομία
Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα
Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Διαχείριση τεχνολογίας και Venture Capital
Ο ευρωπαϊκός χώρος στο πέρασμα στον 21ο αιώνα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Mediterranean Conference for Agricultural Research Cooperation
Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση
Οι κυνηγοί του χρήματος
Ποινικό δίκαιο, κράτος και τεχνολογικοί κίνδυνοι
Μπουκίτσες γυναικείας κατινιάς
Φυσιογνωμική
Protection of the European Financial Interests in Greece
Crime in Greece in Perspective
Σαλόνι από κεχριμπάρι
Διαβάζοντας το μέλλον
Η ποινική διάσταση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων
Η αρχαιοελληνική συμβολή στη διαμόρφωση της Ευρώπης τον Μεσαίωνα
Σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού
Ο κόκκινος κάκτος και άλλα παραμύθια
Μετέφηβοι
Το σχέδιο της αναθεώρησης του Συντάγματος
Η τεχνική της αποτελεσματικής προστασίας των κοινοτικών δικαιωμάτων από τον εθνικό δικαστή
Die Erledigung der Hauptsache Nach Gai. 4, 114
Ο νόμος 1268 του 1982 και η νομική γλώσσα
Η προστασία των καταναλωτών από επαχθείς συμβατικές ρήτρες
Άρθρα
Η βουλευτική ασυλία
Προστασία καταναλωτή και τραπεζικές υπηρεσίες
Δικαιώματα και προστασία του καταναλωτή. Η πολιτική των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Judicial Interpretation of Refugee Status
Η λογιστική των εμπορικών εταιριών
Η θεσμική θεμελίωση της κοινής τραπεζικής αγοράς
Η αρχή της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος
Συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα
La legislation sur le conseil d' etat hellenique
Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές
Το κοινοτικό σήμα
Το κοινοτικό καθεστώς κατάρτισης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και οι επιπτώσεις του στην ελληνική νομοθεσία
Η προστασία των προϊόντων ημιαγωγών (microchips)
Η διάλυση της βουλής
Κείμενα για τις εξεταστικές επιτροπές
Κοινοτικός και ελληνικός έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και ο Ν. 703/ 1977
Ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο προστασίας καταναλωτή
Συστήματα διανομής και το δίκαιο εμπορικής αντιπροσωπείας
Στοιχεία δημοσίου δικαίου
Το δίκαιο της ΕΠΕ
Διοικητική επιστήμη
Ζητήματα ηλεκτρονικής φορτωτικής
Οι εξεταστικές επιτροπές του άρθρου 68 παρ. 2 του Συντάγματος 1975/86
Το χρηματιστήριο στο ελληνικό δίκαιο
Η κοινοβουλευτική αναφορά του άρθρου 69 του Συντάγματος 1975/86
Το δικαίωμα ψήφου των εκτός επικρατείας Ελλήνων εκλογέων
Βιομηχανική ιδιοκτησία
Δοκίμιο ελληνικής συνταγματικής θεωρίας
Ο θεσμός του μουφτή στην ελληνική και αλλοδαπή έννομη τάξη
Σχέδιον αναθεωρήσεως του Συντάγματος
Πρακτικά θέματα εμπορικών εταιριών
Το εφαρμοστέο δίκαιο στο ναυτεργατικό ατύχημα
Maastricht και συνταγματική νομιμότητα
Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των δημοσίων επιχειρήσεων
Θαλάσσια αρωγή και διάσωση
Ο αναιρετικός έλεγχος του ΣτΕ και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής
Περί κυριαρχίας
Στοιχεία άμεσης δημοκρατίας στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975
Οι εγκύκλιοι
Audiovisuel et sanction pécuniaire
Η κοινή εμπορική πολιτική
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
Προσβολές και προστασία της τρίτης ηλικίας
Η εσχάτη προδοσία
Η αποζημίωση των θυμάτων του εγκλήματος από την πολιτεία
Γνώση και άγνοια του αδίκου
Συστήματα εσωτερικού ελέγχου
Ηλιόλουστη λογιστική
Ο κανονισμός ΕΟΚ 556/ 89 για τις άδειες εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας (know-how)
Η ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό
Ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο του καταναλωτή
Ο συνήγορος
Εισαγωγή στο δίκαιο του ανταγωνισμού
Επιχείρηση χειροτεχνίας
Η σύγκρουση καθηκόντων ως οριακή κατάσταση του ποινικού δικαίου
Ομόρρυθμη εταιρία. Η συμπτώχευση των εταίρων της στο σύγχρονο δίκαιο
Έρευνα στις ελληνικές φυλακές
Προβληματικές επιχειρήσεις
Το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών
Η παράλειψη ως μορφή αξιόποινης συμπεριφοράς
Οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις στην Ελλάδα
Γύρω από την ποινική ευθύνη των υπουργών
Έννομο αγαθό και διδασκαλία περί εγκλήματος στο ποινικό δίκαιο
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία στη σύμβαση ναυτικής εργασίας μετά τις ευρωπαϊκές συμβάσεις Ρώμης 1980, Βρυξελλών 1968 και Ντονόστια/ Σαν Σεμπαστιάν 1989
Ο ποινικός έλεγχος της βαριάς οικονομικής εγκληματικότητας
Η συνείδηση του αδίκου από τον μη νομικό
Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Κοινοτικό φορολογικό δίκαιο
Παραγωγική διαδικασία και οικονομίες κλίμακας στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)
Διοικητική λογιστική
Μαθήματα πολιτικής οικονομίας
Μαθήματα πολιτικής οικονομίας
Έγκλημα και τοπική κοινωνία
Οικονομική θεωρία της επιχείρησης
Διευκόλυνση ακολασίας άλλων αρ. 348 παρ. 1 ΠΚ και άσεμνα αρ. 29 επ. και 30 του Ν. 5060/31
Φορολογία ακινήτων
Νομοθετήματα συνεταιριστικού δικαίου
Το Trésor (Treasury) της Γαλλίας
Βασική κοινοτική και ελληνική νομοθεσία για το φόρο προστιθέμενης αξίας
Μαθήματα πολιτικής οικονομίας
Οικονομετρία
Οικονομικό δίκαιο
Οικονομικό δίκαιο
Το σχέδιο του εμπορικού κώδικα
Η ανυπακοή του στρατιωτικού ως αξιόποινη πράξη κατά το άρθρο 70 Σ.Π.Κ.
Σύγχρονα ζητήματα του εταιρικού δικαίου
Αμφιβολίες ως προς τις προϋποθέσεις της ποινικής δίκης
Η απόπειρα στα εγκλήματα παραλείψεως
Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
Η απαγόρευση της αναδρομικότητας στην ποινική δικονομία
Ανάλυση οικονομικής πολιτικής ΕΣΣΔ - ανατολικών χωρών
Η κριτική λειτουργία της έννοιας του έννομου αγαθού
Ο δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου
Η δήμευση στον ποινικό κώδικα και στους ειδικούς ποινικούς νόμους
L' immixtion dans le droit des societes
Η συμπεριφορά των hooligans
Νομικές μελέτες ΙΙ
Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Η άμβλωση ως πρόβλημα του ποινικού δικαίου
Ανήλικοι παραβάτες
Ανεπαρκής κεφαλαιοδότηση κεφαλαιουχικών εταιριών
Εγκληματικότητα και κοινωνικός έλεγχος στην ΕΣΣΔ 1917-1988
Η αναζήτηση της αλήθειας στην ποινική δίκη
Η ληστεία
Το δίκαιο των μεταμοσχεύσεων
Αντιλήψεις για τη βία στον αθλητισμό
Το κληρονομητήριο
Η έννοια της τιμωρίας. Μια συνέντευξη του Michael Foucault
Ζητήματα σύγχρονου εγκληματολογικού προβληματισμού στη Σοβιετική Ένωση
Νοσοκομείο και ψυχιατρείο κρατουμένων Κορυδαλλού
Η κρίση του θεσμού της φυλακής και οι μη φυλακτικές κυρώσεις
Το περιθώριο στην κοινωνία του 2000 μ.Χ.
Δικαιούται ο εισαγγελέας να παραιτηθεί από το δικαίωμα του να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου;
Η νομική φύση του νόμιμου τύπου της δηλώσεως βουλήσεως
Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο
Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο
Εμπράγματη ασφάλεια
Aspects juridiques du travail obligatoire dans les prisons helleniques
Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο 100 πρακτικά θέματα
Εισαγωγή στην εγκληματολογία
Εισαγωγή στο ιδιωτικό δίκαιο και στοιχεία γενικών αρχών αστικού δικαίου
Εισαγωγή στο ιδιωτικό δίκαιο και στοιχεία γενικών αρχών αστικού δικαίου
Parole
Εμπράγματο δίκαιο
Σχέσεις δράστη - θύματος από θυματολογική σκοπιά
Κληρονομικό δίκαιο
Νομικές μελέτες
Δομή και λειτουργία των διεθνών οργανισμών
Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης
Η απαγόρευση των βασανιστηρίων και των άλλων τρόπων απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας στο διεθνές δίκαιο
Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
Πυρηνικά όπλα και διεθνές δίκαιον
Κατάχρηση της συμβατικής ελευθερίας
Συγκριτικό δίκαιο
Περί των ορίων της προστατευτικής παρεμβάσεως του δικαστή στη σύμβαση
Η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος σε σχέση με το δικαίωμα της άμυνας
Το δίκαιον της εμπραγμάτου ασφαλείας
Διεθνές οικονομικό δίκαιο
Η καταγγελία της συμβάσεως έργου άρθρο 700 ΑΚ
Η ετεροδικία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα
Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού
Περί ασύλου και προσφύγων
Το νομικό καθεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική έννομη τάξη
Το δίκαιο των διεθνών οργανισμών
Ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία
Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη
Τα δικαιώματα των λαών και των μειονοτήτων
Μελετήματα ιδιωτικού δικαίου
Το Αιγαίο πέλαγος και το νέο δίκαιο της θάλασσας
Η αξίωση από την ποινική ρήτρα και η σχέση της με τις αξιώσεις εκπλήρωσης και αποζημίωσης
Η πολεμική κατοχή στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο
Δημόσιο διεθνές δίκαιο
Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο
Το δίκαιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων
Η ισότητα των πιστωτών στο πτωχευτικό διεθνές δίκαιο
Διεθνές δίκαιο του ατμοσφαιρικού και του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος
Οι ισότιμοι σύζυγοι
Αυτοδιάθεση λαών και εδαφικές διεκδικήσεις
Η εξώγαμη συμβίωση
Κατευθυντήριες αρχές του σύγχρονου γάμου
Η υπόθεση Πρίνος
Εγχειρίδιο γενικής κοινωνιολογίας
Οι αλλοδαποί κανόνες αμέσου εφαρμογής και η σημασία τους ως προς την μεθοδολογική ταυτότητα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
Μαθήματα γενικής κοινωνιολογίας
Κοινωνιολογία του δικαίου
Η κοινωνιολογία και η μεθοδολογία της

Βιβλία - Όροι χρήσης