Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ
Συγγραφέας
Μαμούτος, Σταμάτης Ι.
Ο Σταμάτης Μαμούτος είναι πρόεδρος της Φοιτητικής Λέσχης Φανταστικής Λογοτεχνίας. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στο blog της Λέσχης, http://flefaloarticles.

blogspot.com.
Με τη συνεργασία: