Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Σχολιασμένη βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας

0
Η "Σχολιασμένη βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας" φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να εντοπίζουν με μεγαλύτερη ευκολία ό,τι είναι σχετικό με την ενασχόλησή τους -έρευνα, διδασκαλία ή και τα δύο- ώστε να μπορούν να ενημερώνονται για τις τάσεις που εμφανίζονται στο χώρο αυτό. Η φύση του περιεχομένου της την καθιστά εύχρηστο και απαραίτητο μέσο πληροφόρησης για διδάσκοντες/διδάσκουσες την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στηνΕλλάδα και έξω από αυτή, για ερευνητές με σχετικό αντικείμενο, για όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη αναλυτικών γλωσσικών προγραμμάτων, για συγγραφείς υλικού -διδακτικού και βοηθητικού- και για επιστήμονες ή μη των οποίων τα ενδιαφέροντα εμπίπτουν σ' αυτό το πεδίο.

Η "Σχολιασμένη βιβλιογραφία" χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιέχονται οι περιλήψεις άρθρων σε περιοδικά και σε συλλογικά έργα, ανακοινώσεις και μονογραφίες για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται διδακτικά βιβλία για την ελληνική.


Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη
Έτος έκδοσης: 2006
Σελίδες: 453
ISBN: 978-960-16-1692-6Με τη συνεργασία:
Σχολιασμένη βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας - iRead.gr