Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Νύχια και τρίχες

0
[..

.] Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας είναι η μελέτη κάποιων εναλλακτικών βιολογικών υλικών, όπως είναι οι τρίχες και τα νύχια, που αποτελούν ένα σημαντικό διαγνωστικό μέσο, κυρίως για τους συστηματικούς χρήστες.

Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των παραπάνω υλικών, με εκείνα που προκύπτουν από τη μελέτη των κλασικών βιολογικών υλικών μπορεί να συμβάλει στην έρευνα για την ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών, τον καθορισμό του χρόνου λήψης αλλά και του είδους και της ποσότητας των ουσιών αυτών. (από την εισαγωγή του βιβλίου)

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: University Studio Press
Έτος έκδοσης: 2008
Σελίδες: 70
ISBN: 978-960-12-1715-4Με τη συνεργασία:
Νύχια και τρίχες - iRead.gr