Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Επιχειρησιακή οργάνωση

0
Το πρωτότυπο αυτό βιβλίο γράφτηκε με σκοπό να αποτυπώσει τη μεγάλη εμπειρία των συγγραφέων σε έργα υλοποίησης ERP και ιδιαίτερα σε έργα SAP, και να αποτελέσει το κύριο βοήθημα: - στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναδιοργανωθούν με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων - σε αυτούς που υλοποιούν έργα SAP είτε σαν πελάτες είτε σαν υλοποιητές - σε αυτούς που σκέπτονται να το εφαρμόσουν και αναζητούν πληροφορίες και - σε αυτούς που ήδη το χρησιμοποιούν και θέλουν να βελτιωθούν και να αποκομίσουν περισσότερα από τη χρήση του. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται τόσο θέματα οργάνωσης και προετοιμασίας των επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων πληροφορικής που περιλαμβάνουν τη σύνταξη των προδιαγραφών και τις διαδικασίες επιλογής συμβούλων, όσο και τη λειτουργικότητα του SAP ERP, όπως θα έπρεπε να εφαρμόζεται στις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να αποδίδουν με βάση τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, με παράλληλη τήρηση των ελληνικών νόμων και των καθιερωμένων στην Ελλάδα πρακτικών.


Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Παπασωτηρίου
Έτος έκδοσης: 2008
Σελίδες: 749
ISBN: 978-960-7182-08-1Με τη συνεργασία:
Επιχειρησιακή οργάνωση - iRead.gr