Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Η γλωσσική εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση

0
Η εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης έχει πολλές ιδιαιτερότητες και αποτελεί ένα κατεξοχήν πολιτικό θέμα. Η παρουσίαση θα γίνει σταδιακά, αρχικά για τη συγκρότηση της μειονότητας, τη γλώσσα και τη θρησκεία της.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι νόμοι, οι διατάξεις, οι ρυθμίσεις, οι συμφωνίες και τα πρωτόκολλα που προστατεύουν τους μουσουλμάνους και την εκπαίδευσή τους. Εκτενής μνεία θα γίνει στην κατάσταση που ισχύει σήμερα σε όλες τις βαθμίδες της θεσμοθετημένης παιδείας και κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Θα επιχειρηθεί, τέλος, μια σύντομη ανάλυση της επιτυχίας ή της αναποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Σπανίδης
Έτος έκδοσης: 2010
Σελίδες: 237
ISBN: 978-960-6653-46-9Με τη συνεργασία:
Η γλωσσική εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση - iRead.gr