Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας

0
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην "Διαδικασία της Ψυχοθεραπείας". Μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται είναι: Ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες που βοηθούν την αλλαγή και εξέλιξη; Τι σημαίνει αλλαγή; Ποιος είναι ο ρόλος του θεραπευτή στην διαδικασία αυτή; Πως δημιουργείται η θεραπευτική σχέση και ποιοι είναι οι παράγοντες που την προάγουν; Πως δημιουργείται το κλίμα στην θεραπευτική σχέση, Πως δημιουργείται το πλαισίου της θεραπευτικής σχέσης, Πως εφαρμόζεται ο κώδικας δεοντολογίας, Τι σημαίνει η σχέση "Εγώ-Εσύ", Τι είναι η ενσυναίσθηση, Πως καλλιεργείται η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στην ψυχοθεραπευτική σχέση;.

Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που λειτουργούν θετικά στο χτίσιμο της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου. Για την βέλτιστη λειτουργία της σχέσης αυτής: Τι καλείται να κάνει ο θεραπευτής μέσα σε αυτή την σχέση; Πως καλείται να δράσει; Ποια είναι η στάση του απέναντι στον θεραπευόμενο και πως θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει το "σενάριο" που έχει δημιουργήσει; Η αποδοχή της πραγματικότητας ως έχει και η ανάληψη της ευθύνης για όσα συμβαίνουν στην ζωή μας έχει πρωταρχική σημασία για την εξέλιξη και αυτό-ίασή μας θα μας πει η συγγραφέας.

Το κείμενο συνοδεύουν πίνακες και διαγράμματα εκτενές απόσπασμα από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και κείμενα από θεραπευόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Ιδεότοπος
Έτος έκδοσης: 2012
Σελίδες: 114
ISBN: 978-960-92780-4-1Με τη συνεργασία:
Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας - iRead.gr