Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Θεωρία και πολιτική διεθνούς εμπορίου

0
Περιέχει: Ενότητα Ι- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ : Εισαγωγή, Αναλυτικά Εργαλεία, Ενότητα ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ : Επιδράσεις του Διεθνούς Εμπορίου στην Κοινωνική Ευημερία: υποδείγματα μερικής & γενικής ισορροπίας, Από τον Adam Smith στον David Ricardo, Το Υπόδειγμα των Heckscher- Ohlin & Ορισμένα άλλα Θεωρήματα της Νεοκλασικής Θεωρίας Διεθνούς Εμπορίου, Εναλλακτικές Θεωρίες Εμπορίου και Ενδοκλαδικό Εμπόριο (Intra-Industry Trade) ENOTHTA III- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΙΜΟΣ, Προστατευτική Πολιτική, Τα Μέτρα της Προστατευτικής Πολιτικής- Υποδείγματα Μερικής Ισορροπίας, Σύγκριση Μέτρων Προστασίας, Δασμοί και Ποσοστώσεις - Υποδείγματα Γενικής Ισορροπίας, ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, Βαθμίδες Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Διεθνούς Εμπορίου, Λύσεις Επιλεγμένων Ασκήσεων Κεφαλαίων, Βιβλιογραφία, Συντομεύσεις-Μεταφράσεις, Ευρετήριο

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Τζιόλα
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 392
ISBN: 978-960-418-684-6Με τη συνεργασία:
Θεωρία και πολιτική διεθνούς εμπορίου - iRead.gr