Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Περί των πλημμυρών εν τω λεκανοπεδίω Αθηνών - Πειραιώς

0
Διατρέχων τις τας κοίτας των δύο Αθηναϊκών χειμάρρων από των υψηλοτέρων σημείων μέχρι της εκβολής αυτών εις την θάλασσαν, μετ' επιστασίας δ' εξετάζων ταύτας και τα της κατασκευής επ' αυτών γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων, δεν θέλει βεβαίως απορήσει πώς τοσαύτας καταστροφάς επροξένησαν αι γενόμεναι επ' εσχάτων πλήμμυραι". Ένα επίκαιρο κείμενο του τέλους του 19ου αιώνα που δείχνει πόσο λίγα πράγματα έχουν αλλάξει στις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας από τότε ως σήμερα.


Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Παντελόγλου Παντελής
Έτος έκδοσης: 2018
Σελίδες: 66
ISBN: 978-618-83001-2-5Με τη συνεργασία:
Περί των πλημμυρών εν τω λεκανοπεδίω Αθηνών - Πειραιώς - iRead.gr