Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Νεοφώτιστοι Φλώρινας

0
Όταν πριν από είκοσι χρόνια πρωτοήρθα σε επαφή με τους "Νεφώτιστους" της Φλώρινας, με τους "τζαμπατζήδες", τότε που παζαρεύαμε άλογα και μουλάρια ως δασεργάτες-αγωγιάτες, ούτε για μια στιγμή δεν πέρασε απ' το μυαλό μου το ότι θα ερχόταν ώρα που θα ασχολιούμουν σοβαρά με την περίπτωσή τους, με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις παρεμβάσεις, που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, κύρια από τον τότε Μητροπολίτη κ. Αυγουστίνο Καντιώτη, για την κοινωνική ένταξή τους.

Κάποτε όμως λειτούργησαν ως μισγάγκεια από τη μια το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήματα και από την άλλη οι θεολογικές ανησυχίες και, καθώς αύξαιναν οι σχέσεις αλληλογνωριμίας με τους "Νεοφώτιστους", προέκυψε στο τέλος τούτη εδώ η εργασία, όπου καταβάλλεται προσπάθεια να ανιχνευθεί το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, να αναζητηθούν οι αιτίες του, ειδικότερα στην περίπτωση των τσιγγάνων, να αντιληφθούμε τον τρόπο και τις αντιδράσεις τους, να αναδειχθούν οι στάσεις της "άλλης" κοινωνίας απέναντί τους, το υπόβαθρο αυτών των συμπεριφορών, να κατανοηθούν όλες οι προσπάθειες και παρεμβάσεις του Μητροπολίτη κ. Αυγουστίνου Καντιώτη για τον εκχριστιανισμό και την κοινωνική ενσωμάτωση της ομάδας των τσιγγάνων που κατοικούσε στις παρυφές της Φλώρινας, τελικά, να ολοκληρωθεί μια μελέτη για τη θεολογία του κοινωνικού αποκλεισμού! Εξ άλλου, προσωπικά έχω την πεποίθηση, ότι όσα λαμβάνουν χώρα και διαμείβονται στην περίπτωση των "Νεοφώτιστων" της Φλώρινας αφορούν όλους σχεδόν τους τσιγγάνους της πατρίδας μας, και ίσως όχι μόνο αυτούς!

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Κορφή
Έτος έκδοσης: 2003
Σελίδες: 307
ISBN: 978-960-339-334-4Με τη συνεργασία:
Νεοφώτιστοι Φλώρινας - iRead.gr