Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ
[..

.] Χαιρετίζω τώρα την τρίτη έκδοση του σε μορφή τραγωδίας έργου του Μιχάλη Περιστεράκη "Άγις", εκφραστικού της ηθικής ευαισθησίας και της πολιτικής επιστημοσύνης του συγγραφέα του σεμνού προμάχου της ειρήνης στην εποχή μας.

Συναρπαστικό είναι το θέμα του έργου: ο ηθικά ωραιότερος βασιλιάς της Σπάρτης, Άγις ο τέταρτος, η δράση του και η θυσία του. Παρουσιάζεται η τραγωδία της άδολης ηθικής προσωπικότητας, αντίκρυ στις δόλιες δυνάμεις της πολιτικής.

Ο ύμνος και θρήνος για τον άχραντο αγωνιστή, και τελικά θύμα στο βωμό, της ελευθερίας και δικαιοσύνης, εκφράζονται άριστα με τα προθανάτια λόγια της μητέρας του: "Η πολλή σε, ω παι, ευλάβεια και το πράον και το φιλάνθρωπον απώλεσε μεθ' ημών" (Κ. Δεσποτόπουλος, Ακαδημαϊκός)

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Δαρδανός Χρήστος Ε.
Έτος έκδοσης: 2005
Σελίδες: 127
ISBN: 978-960-380-157-3Με τη συνεργασία:
Άγις - iRead.gr