Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Η ανάπτυξη της Θράκης

0
Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών παρουσιάζει στον παρόντα τόμο μια ολοκληρωμένη μελέτη με αντικείμενο την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της Θράκης. Η ακριτική αυτή περιφέρεια της χώρας, παρά την κρίσιμη σημασία της για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία έχει παραμεληθεί.

Κατά καιρούς έχουν δοθεί υποσχέσεις εκ μέρους εκπροσώπων του κράτους και άλλων οργανισμών, οι περισσότερες των οποίων δεν πραγματοποιήθηκαν. Επί πλέον, οι πόροι που κατά καιρούς διατέθηκαν δεν ήταν μόνο ανεπαρκείς αλλά και σπαταλήθηκαν ιδίως από ατέλειες στις προδιαγραφές και κακή εκτέλεση των προγραμμάτων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και σήμερα εξακολουθεί έξοδος του πληθυσμού, ιδίως νέων, προς άλλες περιφέρειες της χώρας, ή το εξωτερικό, καθώς επίσης και διαρροή κεφαλαίων. [.

..

] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Ακαδημία Αθηνών
Έτος έκδοσης: 1995
Σελίδες: 232
ISBN: 978-960-7099-19-8Με τη συνεργασία:
Η ανάπτυξη της Θράκης - iRead.gr