Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Επιστολάριον ήτε Επιστολικός χαρακτήρ

0
Με την ευκαιρία του Επιστημονικού Συμποσίου "Νεοελληνική επιστολογραφία (16ος-19ος αι.)" που οργανώνει το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, θεωρήσαμε χρήσιμο να ανατυπώσουμε αυτήν την έκδοση του "Επιστολαρίου" του Σπυρίδωνος Μήλια (1757): ενός βιβλίου που αποτέλεσε το βασικό εγχειρίδιο επιστολογραφίας στην περίοδο της Τουρκοκρατίας.

[..

.] (Από τα προλεγόμενα του βιβλίου)

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Ακαδημία Αθηνών
Έτος έκδοσης: 2003
Σελίδες: 303
ISBN: 978-960-404-011-7Με τη συνεργασία:
Επιστολάριον ήτε Επιστολικός χαρακτήρ - iRead.gr