Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Μετεωρολογικά φαινόμενα και κλίμα στο Βυζάντιο

0
[..

.] Στη μελέτη αυτή επιχειρείται το "άνοιγμα" της βυζαντινολογικής έρευνας προς τον κλάδο εκείνον των φυσικών επιστημών που καταπιάνεται με την αποκρυπτογράφηση της "ιστορίας" του κλίματος.

Επιχειρείται δηλαδή η καταγραφή και η συστηματική παρουσίαση των μαρτυριών που περιέχουν οι βυζαντινές -κυρίως- πηγές σχετικά με τα φαινόμενα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν το μετεωρολογικό γίγνεσθαι και το κλίμα κατά τη βυζαντινή εποχή, καθώς και η προσέγγιση των πληροφοριών που οι μαρτυρίες παρέχουν με τελικό στόχο αφενός τη σύγκριση των πορισμάτων που θα προκύψουν με τα φυσικά δεδομένα για την ιστορία του κλίματος, αφετέρου τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο ο βυζαντινός άνθρωπος βίωνε και ερμήνευε τα μετεωρολογικά φαινόμενα και τις συνεπείες τους. [.

..

] Ιωάννης Τελέλης Αθήνα, Οκτώβριος 2003

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Ακαδημία Αθηνών
Έτος έκδοσης: 2004
Σελίδες: 923
ISBN: 978-960-404-045-2Με τη συνεργασία:
Μετεωρολογικά φαινόμενα και κλίμα στο Βυζάντιο - iRead.gr