Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Το εκκλησιαστικό αδίκημα γενικώς

0
Από πλευράς Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το εκκλησιαστικό δίκαιο αποτελεί, σε σχέση με το δημόσιο και το ιδιωτικό δίκαιο, γένος και είδος. Το εκκλησιαστικό δίκαιο μετά του κοινού ή κοσμικού δικαίου αποτελούν το δίκαιο γενικώς χωρίς το ένα να είναι τμήμα του άλλου.

Το εκκλησιαστικό δίκαιο, που αφορά τον ιδιότυπο και εν πολλοίς υπερκόσμιο οργανισμό της εκκλησίας, σε κανένα των σκελών της βασικής του δικαίου διακρίσεως υπάγεται, αλλ' αποτελεί τουλάχιστον κατά το παρ' ημίν κρατούν σύστημα των προς την πολιτεία σχέσεων ιδιόμορφο (sui generis) κλάδο δικαίου, παράλληλον και όχι υπάλληλον προς κάποιο από εκείνα. Ορισμένα τμήματα του εκκλησιαστικού δικαίου ανάγονται στο δημόσιο δίκαιο, όπως το εκκλησιαστικό διοικητικό δίκαιο, όπως το εκκλησιαστικό δίκαιο του γάμου, οι διατάξεις που διέπουν τις επί εκκλησιαστικών πραγμάτων δικαιοπραξίες και τη διαχείριση γενικώς της εκκλησιαστικής περιουσίας.

[..

.]

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Άλφα Πι
Έτος έκδοσης: 2004
Σελίδες: 87
ISBN: 978-960-8262-46-1Με τη συνεργασία:
Το εκκλησιαστικό αδίκημα γενικώς - iRead.gr