Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Μαθηματική ανάλυση

0
Tο βιβλίο αυτό περιέχει την ύλη του μαθήματος Διαφορικός και Oλοκληρωτικός Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Παρουσιάζονται τα εξής κεφάλαια: 1.

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών 2. Διανυσματική Aνάλυση 3.

Διπλά Oλοκληρώματα 4. Tριπλά Oλοκληρώματα 5.

Eπικαμπύλια Oλοκληρώματα 6. Eπιφανειακά Oλοκληρώματα.

7. Oλοκληρώματα εξαρτώμενα από παράμετρο και γενικευμένα διπλά ολοκληρώματα Σε κάθε κεφάλαιο δίνεται συνοπτικά η θεωρία, αποσαφηνίζονται όλες οι έννοιες με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και λύνονται υποδειγματικά κατάλληλα επιλεγμένες ασκήσεις.


Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Ζήτη
Έτος έκδοσης: 2005
Σελίδες: 286
ISBN: 978-960-431-964-0Με τη συνεργασία:
Μαθηματική ανάλυση - iRead.gr