Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Επιχειρηματική στρατηγική σε μια ημιπαγκοσμιοποιημένη οικονομία

0
Ο συγγραφέας θέτει υπό αμφισβήτηση δημοφιλείς αντιλήψεις στο χώρο της διεθνούς επιχειρηματικής στρατηγικής, όπως οι: "να σκέπτεσαι παγκόσμια, να ενεργείς τοπικά" και "μια στρατηγική εφαρμόζεται παντού!". Συγχρόνως, περιγράφει το ημιπαγκόσμιο πλέον επιχειρηματικό περιβάλλον και προτείνει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, την ημιπαγκόσμια εταιρεία, η οποία οργανώνει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις παγκόσμιες/τοπικές προδιαγραφές των προϊόντων της.


Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2005
Σελίδες: 356
ISBN: 978-960-351-602-6Με τη συνεργασία:
Επιχειρηματική στρατηγική σε μια ημιπαγκοσμιοποιημένη οικονομία - iRead.gr