Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση

0
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης που μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια του ερευνητή από μια ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, ώστε να μελετήσει τα δεδομένα του. Το βιβλίο προσφέρει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθόδων που παρουσιάζονται όσο και πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή των μεθόδων σε ερευνητικά προβλήματα.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται μέθοδοι που περιλαμβάνουν πολυμεταβλητούς ελέγχους υποθέσεων, πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης, ανάλυση σε ομάδες τόσο με κλασικές μεθόδους όσο και με τη σύγχρονη προσέγγιση μέσω πιθανοθεωρητικών μοντέλων, διαχωριστική ανάλυση καθώς και ανάλυση αντιστοιχιών.

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2005
Σελίδες: 491
ISBN: 978-960-351-594-4Με τη συνεργασία:
Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση - iRead.gr