Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Διαχείριση της αιολικής ενέργειας

0
Το βιβλίο εξετάζει τα βασικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης και εφαρμογής της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας και στην παγκόσμια αγορά. Παρουσιάζονται οι δυνατότητες, τα εμπόδια και οι τρόποι ανάπτυξης των εφαρμογών της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς.

Αναλύονται θέματα τεχνολογίας αιολικών μηχανών, μέτρησης και αξιολόγησης του αιολικού δυναμικού και υπολογισμού της ενεργειακής παραγωγής μιας αιολικής εγκατάστασης. Ο συγγραφέας αξιολογεί το ισχύον στην Ελλάδα θεσμικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τους επενδυτές η συνεκτίμηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους, αλλά και των χρηματοοικονομικών ευκαιριών.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται πολλές εφαρμογές με υποδειγματικά παραδείγματα και επιλεγμένα προβλήματα. Διαγράμματα, πίνακες και πολλά αξιόπιστα ερευνητικά και στατιστικά στοιχεία της αγοράς δίνουν μια πλήρη εικόνα για το σύγχρονο τοπίο της αιολικής ενέργειας.

[..

.]

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2005
Σελίδες: 595
ISBN: 978-960-351-576-0Με τη συνεργασία:
Διαχείριση της αιολικής ενέργειας - iRead.gr