Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Άπαντα 6

0
[..

.] Ο Αππιανός δίνει μιαν αφήγηση γεγονότων μάλλον παρά μιαν εμβάθυνση στο ιστορικό γίγνεσθαι.

Αξιόπιστος γενικά, δίνει συχνά τις εκδοχές όλων των εμπλεκόμενων σε ένα γεγονός μερών, παραθέτει διασταυρώσεις των ίδιων συμβάντων από διάφορες πηγές και αποθησαυρίζει πολύ και αξιόλογο υλικό για κρίσιμες ιστορικές περιόδους, ιδίως για τους Εμφυλίους Πολέμους. [.

..

] Όλο το έργο του διακατέχεται και χαρακτηρίζεται από την ιδεολογική προσήλωσή του στη Ρώμη, από την πίστη και τον θαυμασμό του στο μεγαλείο της. [.

..

] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Κάκτος
Έτος έκδοσης: 2007
Σελίδες: 159
ISBN: 978-960-352-564-6Με τη συνεργασία:
Άπαντα 6 - iRead.gr