Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Πολιτικοί άνδρες του 1821

0
Το συγγραφικό έργο του Αναστάσιου Γούδα "Βίοι παράλληλοι", που αναφέρεται στους βίους των διαπρεψάντων πολιτικών ανδρών του 1821, είναι σημαντικότατο. Οι πηγές που χρησιμοποιεί είναι αυθεντικές και προέρχονται είτε από επίσημα έγγραφα, είτε από διηγήσεις ανθρώπων που έζησαν από κοντά τους εν λόγω πρωταγωνιστές.

Το γεγοννός ότι ελάχιστα αναφέρεται στα αρνητικά τους στοιχεία θα πρέπει να αποδοθεί στον ύψιστο σεβασμό που ένιωθε γι' αυτούς, διότι πέρα από τα οποιαδήποτε λάθη τους, τεράστια υπήρξε η συμβολή τους στο να κατορθώσουν να πείσουν τις μεγάλες δυνάμεις για την αναγκαιότητα ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.[.

..

] (Από το σημείωμα του εκδότη)

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Βεργίνα
Έτος έκδοσης: 2001
Σελίδες: 235
ISBN: 978-960-7171-85-6Με τη συνεργασία:
Πολιτικοί άνδρες του 1821 - iRead.gr