Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ
"Περί οστών τοις εισαγομένοις": Σύντομη πραγματεία όπου περιγράφονται τα κυριότερα οστά του ανθρώπινου οργανισμού, απευθυνόμενη σε αρχάριους σπουδαστές της ιατρικής αλλά και σε κάθε μη ειδικό. "Περί φλεβών και αρτηριών ανατομής": Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ξεκινούν οι φλέβες από το ήπαρ και οι αρτηρίες από την καρδιά και του τρόπου με τον οποίο διανέμονται σε ολόκληρο το σώμα.

"Περί πτισάνης": Πραγματεία σχετικά με τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη σωστή παρασκευή της "πτισάνης", τις φαρμακευτικές της ιδιότητες και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χορηγείται στους ασθενείς, όπου "πτισάνη" ονομαζόταν το ξεφλουδισμένο ή/και χοντροκοπανισμένο κριθάρι και κυρίως ο χυλός που παρασκευαζόταν από αυτό. "Περί της εξ ενυπνίων διαγνώσεως": Σύντομη πραγματεία σχετικά με τις διαγνώσεις που μπορεί να επιτύχει ο ιατρός στηριγμένος στα όνειρα του ασθενούς.

"Περί διαφοράς νοσημάτων": Πραγματεία όπου εξετάζονται τρία ζητήματα: τι αποκαλείται νόσημα, πόσα και ποια είναι τα απλά και πρωτογενή νοσήματα, πόσα είναι τα σύνθετα νοσήματα που συγκροτούνται από τα πρωτογενή νοσήματα. "Περί των εν τοις νοσήμασιν αιτίων": Τα βασικά αίτια των διαφόρων ειδών των νοσημάτων, όπως τα είδη αυτά έχουν προσδιοριστεί στο επόμενο βιβλίο.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση ή μη ενός νοσήματος, ακόμα και όταν το αίτιο του νοσήματος είναι υπαρκτό. "Περί των συμπτωμάτων διαφοράς": Ο ορισμός του συμπτώματος, η ταξινόμηση των συμπτωμάτων σε ειδικές και γενικές κατηγορίες και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.


Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Κάκτος
Έτος έκδοσης: 2009
Σελίδες: 533
ISBN: 978-960-352-613-1Με τη συνεργασία:
Άπαντα 17 - iRead.gr