Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ
"Περί αιτίων συμπτωμάτων": Κατάλογος των αιτίων διαφόρων συμπτωμάτων, όπως τα συμπτώματα που αφορούν τις αισθητικές ενέργειες, τα συμπτώματα που αφορούν τις κινητικές και πνευματικές ενέργειες, και τα συμπτώματα των φυσικών δυνάμεων και ενεργειών. "Περί χρείας αναπνοής": Η θεωρία του Γαληνού για τη χρησιμότητα της αναπνοής και η διάψευση άλλων θεωριών.

"Περί χρείας σφυγμών": Η χρησιμότητα των σφυγμών που αποτελούν τον χαρακτηριστικό τρόπο κίνησης των αρτηριών

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Κάκτος
Έτος έκδοσης: 2009
Σελίδες: 536
ISBN: 978-960-352-614-8Με τη συνεργασία:
Άπαντα 18 - iRead.gr