Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Παγκοσμιοποίηση και πολυεθνικές επιχειρήσεις

0
Η Παγκοσμιοποίηση είναι ουσιαστικά η επέκταση των δραστηριοτήτων των μεγάλων επιχειρήσεων σχεδόν στα όρια του πλανήτη. Στα πλαίσια αυτά, οι ισχυρότερες χώρες ελέγχουν σήμερα το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και τις συνολικές παγκόσμιες παραγωγικές ροές, ενώ οι οικονομίες των υπόλοιπων χωρών υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από αυτή την κατάσταση.

Η Παγκοσμιοποίηση συνέβαλε στη διόγκωση της πόλωσης τόσο στο εσωτερικο, όσο και στο εξωτερικό του συνόλου, σχεδόν, των χωρών του πλανήτη. Στο εσωτερικό της κάθε χώρας, η πόλωση δημιουργείται λόγω της ανεργίας και λόγω των αποκλίσεων μεταξύ των υψηλών και χαμηλών εισοδημάτων.

Σε διεθνή κλίμακα, παρατηρείται ένα χάσμα μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς καταμερισμού εργασίας και αυτών που βρίσκονται στην περιφέρεια. Οι χώρες της περιφέρειας εκτός του ότι είναι υποχρεωμένες, παρά το γεγονός ότι δέχτηκαν τις επενδύσεις των πολυεθνικών εταιρειών, εξακολουθούν να έχουν χαμηλό βιοτικό επίπεδο, που πολλές φορές αγγίζει τα κατώτερα όρια φτώχειας.

Κατά συνέπεια η σημερινή διεθνής οικονομία είναι ένα σύστημα πολιτικά ιεραρχημένο, έτσι ώστε σε κάθε επίπεδο οι ισχυρότερες εθνικές οικονομίες να επιβάλλονται στις λιγότερο ισχυρές.

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης: 2005
Σελίδες: 568
ISBN: 978-960-02-1891-6Με τη συνεργασία:
Παγκοσμιοποίηση και πολυεθνικές επιχειρήσεις - iRead.gr