Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Άπαντα 24

0
Το Β΄ βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: στο προοίμιο και στην κυρίως πραγματεία περί κόσμου. Το προοίμιο με τη σειρά του χωρίζται σε τρία μέρη, που αντιστοιχούν σε ανάλογα χωρία του Τίμαιου: α) στην προσευχή, που ερμηνεύει το χωρίο του Τίμαιου 27c 1 - d 2.

β) στην παράκληση των ακροατών που αντιστοιχεί στο χωρίο 27d 2-4 του Τίμαιου. γ) στη διατύπωση των υποθέσεων (αξιωμάτων, δεδομένων) που αντιστοιχεί στο χωρίο 27d 5 - 28b 5 του Τίμαιου.

Ο Τίμαιος, ακολουθώντας την αποδεικτική μέθοδο των γεωμετρών, ξεκινά τη μελέτη του κόσμου και της φύσης από κάποιες δεδομένες υποθέσεις-αξιώματα, που αποτελούν και τις αρχές της φυσικής επιστήμης κατά τον Πλάτωνα. [.

..

] (από την εισαγωγή του βιβλίου)

Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Κάκτος
Έτος έκδοσης: 2006
Σελίδες: 431
ISBN: 978-960-352-717-6Με τη συνεργασία:
Άπαντα 24 - iRead.gr