Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση

Προφίλ

Επεξεργασία εικόνας με τη χρήση του Photoshop CS στην εκπαίδευση

0
Το βιβλίο "Δημιουργία και επεξεργασία εικόνας, πρακτικές ασκήσεις" αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εγχειριδίου "Επεξεργασία εικόνας, βιβλίο μαθητή". Έρχεται να μετουσιώσει σε πράξη και δημιουργία όλες εκείνες τις μεθόδους και τεχνικές που αφορούν στη δημιουργία και επεξεργασία εικόνων με τη χρήση του Photoshop CS.

To βιβλίο αυτό περιλαμβάνει επίσης 20 μεγάλες ενότητες. Κάθε ενότητα επιμερίζεται -Σε Ασκήσεις Αξιολόγησης με σκοπό το γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο της κατανόησης της θεωρίας -Και σε Δραστηριότητες με σκοπό την εκτέλεση πολλών και έξυπνων εργασιών και ασκήσεων που θα αναδείξουν το πλήθος των δυνατοτήτων του Photoshop CS.


Περισσότερες πληροφορίες
Εκδότης: Γκιούρδας Β.
Έτος έκδοσης: 2005
Σελίδες: 254
ISBN: 978-960-387-344-0Με τη συνεργασία:
Επεξεργασία εικόνας με τη χρήση του Photoshop CS στην εκπαίδευση - iRead.gr